Flight times till 2002-01-02

NameFlight timeSpaceflights
[RUS] Avdeyev, Sergey V.747 d 14:22:47Soyuz TM-15, Soyuz TM-22, Soyuz TM-28
[RUS] Polyakov, Valery V.678 d 16:33:18Soyuz TM-6, Soyuz TM-18
[RUS] Solov'yov, Anatoly Ya.651 d 00:11:25 Soyuz TM-5, Soyuz TM-9, Soyuz TM-15, STS-71, Soyuz TM-26
[RUS] Krikalev, Sergey K.624 d 09:16:21 Soyuz TM-7, Soyuz TM-12, STS-60, STS-88, Soyuz TM-31
[RUS] Afanas'yev, Viktor M.555 d 18:34:32Soyuz TM-11, Soyuz TM-18, Soyuz TM-29, Soyuz TM-33
[RUS] Usachyov, Yuri V.552 d 22:24:32Soyuz TM-18, Soyuz TM-23, STS-101, STS-102
[RUS] Manarov, Musa K.541 d 00:29:38Soyuz TM-4, Soyuz TM-11
[RUS] Viktorenko, Aleksandr S.489 d 01:35:17Soyuz TM-3, Soyuz TM-8, Soyuz TM-14, Soyuz TM-20
[RUS] Romanenko, Yuri V.430 d 18:21:30Soyuz 26, Soyuz 38, Soyuz TM-2
[RUS] Kaleri, Aleksandr Yu.415 d 03:19:16Soyuz TM-14, Soyuz TM-24, Soyuz TM-30
[RUS] Volkov, Aleksandr A.391 d 11:52:14Soyuz T-14, Soyuz TM-7, Soyuz TM-13
[RUS] Titov, Vladimir G.387 d 00:51:03Soyuz T-8, Soyuz T-10A, Soyuz TM-4, STS-63, STS-86
[RUS] Tsibliev, Vasily V.381 d 15:53:02Soyuz TM-17, Soyuz TM-25
[RUS] Kizim, Leonid D.374 d 17:57:42Soyuz T-3, Soyuz T-10B, Soyuz T-15
[RUS] Serebrov, Aleksandr A.372 d 22:53:49Soyuz T-7, Soyuz T-8, Soyuz TM-8, Soyuz TM-17
[RUS] Ryumin, Valery V.371 d 16:24:29Soyuz 25, Soyuz 32, Soyuz 35, STS-91
[RUS] Solov'ov, Vladimir A.361 d 22:50:00Soyuz T-10B, Soyuz T-15
[KAZ] Musabayev, Talgat A.341 d 16:46:24 Soyuz TM-19, Soyuz TM-27, Soyuz TM-32
[RUS] Lyakhov, Vladimir A.333 d 07:46:55Soyuz 32, Soyuz T-9, Soyuz TM-6
[RUS] Gidzenko, Yuri P.320 d 01:20:40Soyuz TM-22, Soyuz TM-31
[RUS] Manakov, Gennady M.309 d 21:19:36Soyuz TM-10, Soyuz TM-16
[RUS] Aleksandrov, Aleksandr Pav.309 d 18:02:59Soyuz T-9, Soyuz TM-3
[RUS] Budarin, Nikolay M.283 d 00:09:29STS-71, Soyuz TM-27
[RUS] Strekalov, Gennady M.268 d 22:29:42 Soyuz T-3, Soyuz T-8, Soyuz T-10A, Soyuz T-11, Soyuz TM-10, Soyuz TM-21
[RUS] Savinykh, Viktor P.252 d 17:38:50Soyuz T-4, Soyuz T-13, Soyuz TM-5
[RUS] Dezhurov, Vladimir N.244 d 05:27:58Soyuz TM-21, STS-105
[RUS] At'kov, Oleg Yu.236 d 22:49:04Soyuz T-10B
[USA] Lucid, Shannon W.223 d 02:52:26STS-51G, STS-34, STS-43, STS-58, STS-76
[RUS] Onufrienko, Yuri I.219 d 20:48:07Soyuz TM-23, STS-108
[RUS] Lebedev, Valentin V.219 d 05:59:32Soyuz 13, Soyuz T-5
[RUS] Kovalyonok, Vladimir V.216 d 09:09:40Soyuz 25, Soyuz 29, Soyuz T-4
[RUS] Berezovoy, Anatoly N.211 d 09:04:32Soyuz T-5
[USA] Helms, Susan J.210 d 23:06:27STS-54, STS-64, STS-78, STS-101, STS-102
[FRA] Haignere, Jean-Pierre209 d 12:25:51Soyuz TM-17, Soyuz TM-29
[USA] Voss, James S.202 d 05:29:21STS-44, STS-53, STS-69, STS-101, STS-102
[RUS] Popov, Leonid I.200 d 14:45:50Soyuz 35, Soyuz 40, Soyuz T-7
[RUS] Padalka, Gennady I.198 d 16:31:03Soyuz TM-28
[RUS] Vinogradov, Pavel V.197 d 17:33:36Soyuz TM-26
[RUS] Korzun, Valery G.196 d 17:26:13Soyuz TM-24
[RUS] Lazutkin, Aleksandr I.184 d 22:07:40Soyuz TM-25
[DEU] Reiter, Thomas179 d 01:41:45Soyuz TM-22
[RUS] Balandin, Aleksandr N.179 d 01:17:57Soyuz TM-9
[RUS] Poleshchuk, Aleksandr F.179 d 00:43:45Soyuz TM-16
[USA] Foale, C. Michael178 d 23:44:54STS-45, STS-56, STS-63, STS-84, STS-103
[RUS] Kondakova, Yelena V.178 d 10:41:31Soyuz TM-20, STS-84
[RUS] Laveykin, Aleksandr I.174 d 03:25:56Soyuz TM-2
[USA] Thomas, Andrew S.163 d 10:41:50STS-77, STS-89, STS-102
[USA] Blaha, John E.161 d 02:47:28STS-29, STS-33, STS-43, STS-58, STS-79
[USA] Shepherd, William M.159 d 07:50:50STS-27, STS-41, STS-52, Soyuz TM-31
[RUS] Ivanchenkov, Aleksandr S.147 d 12:38:24Soyuz 29, Soyuz T-6
[RUS] Dzhanibekov, Vladimir A.145 d 15:58:35Soyuz 27, Soyuz 39, Soyuz T-6, Soyuz T-12, Soyuz T-13
[RUS] Artsebarsky, Anatoly P.144 d 15:21:50Soyuz TM-12
[USA] Culbertson, Frank L.143 d 14:50:30STS-38, STS-51, STS-105
[USA] Linenger, Jerry M.143 d 02:50:18STS-64, STS-81
[USA] Wolf, David A.141 d 20:13:22STS-58, STS-86
[USA] Thagard, Norman E.140 d 13:26:59STS-7, STS-51B, STS-30, STS-42, Soyuz TM-21
[RUS] Malenchenko, Yuri I.136 d 18:04:37Soyuz TM-19, STS-106
[RUS] Grechko, Georgiy M.134 d 20:32:58Soyuz 17, Soyuz 26, Soyuz T-14
[RUS] Turin, Mikhail W.128 d 20:44:56STS-105
[USA] Gibson, Edward G.84 d 01:15:34Skylab 4
[USA] Carr, Gerald P.84 d 01:15:34Skylab 4
[USA] Pogue, William R.84 d 01:15:34Skylab 4
[RUS] Sevast'yanov, Vitaly I.80 d 16:19:00Soyuz 9, Soyuz 18B
[RUS] Klimuk, Pyotr I.78 d 18:17:59Soyuz 13, Soyuz 18B, Soyuz 30
[RUS] Zaletin, Sergey V.72 d 19:42:31Soyuz TM-30
[USA] Garriott, Owen K.69 d 18:56:14Skylab 3, STS-9
[USA] Bean, Alan L.69 d 15:45:16Apollo 12, Skylab 3
[USA] Lousma, Jack R.67 d 11:13:37Skylab 3, STS-3
[USA] Rominger, Kent V.67 d 02:55:39STS-73, STS-80, STS-85, STS-96, STS-100
[RUS] Vasyutin, Vladimir V.64 d 21:52:08Soyuz T-14
[USA] Jernigan, Tamara E.63 d 01:25:40STS-40, STS-52, STS-67, STS-80, STS-96
[USA] Walz, Carl E.60 d 19:05:11STS-51, STS-65, STS-79, STS-108
[USA] Brown, Curtis L.57 d 15:07:57STS-47, STS-66, STS-77, STS-85, STS-95, STS-103
[USA] Bursch, Daniel W.57 d 04:18:20STS-51, STS-68, STS-77, STS-108
[USA] Ivins, Marsha S.55 d 21:47:46STS-32, STS-46, STS-62, STS-81, STS-98
[USA] Musgrave, F. Story53 d 09:58:27STS-6, STS-51F, STS-33, STS-44, STS-61, STS-80
[USA] Jones, Thomas D.53 d 00:49:00STS-59, STS-68, STS-80, STS-98
[USA] Chang-Díaz, Franklin R.52 d 20:41:42STS-61C, STS-34, STS-46, STS-60, STS-75, STS-91
[USA] Kregel, Kevin R.52 d 18:20:39STS-70, STS-78, STS-87, STS-99
[USA] Wetherbee, James D.52 d 15:35:30STS-32, STS-52, STS-63, STS-86, STS-102
[USA] Halsell, James D.52 d 09:32:05STS-65, STS-74, STS-83, STS-94, STS-101
[RUS] Volynov, Boris V.52 d 07:17:32Soyuz 5, Soyuz 21
[USA] Cockrell, Kenneth D.50 d 15:50:36STS-56, STS-69, STS-80, STS-98
[USA] Bowersox, Kenneth D.50 d 12:58:07STS-50, STS-61, STS-73, STS-82
[USA] Hoffman, Jeffrey A.50 d 11:54:28STS-51D, STS-35, STS-46, STS-61, STS-75
[USA] Dunbar, Bonnie J.50 d 08:24:44STS-61A, STS-32, STS-50, STS-71, STS-89
[DEU] Merbold, Ulf49 d 21:38:04STS-9, STS-42, Soyuz TM-20
[RUS] Zholobov, Vitaly M.49 d 06:23:32Soyuz 21
[USA] Conrad, Charles49 d 03:38:35Gemini 5, Gemini 11, Apollo 12, Skylab 2
[USA] Voss, Janice E.49 d 02:49:05STS-57, STS-63, STS-83, STS-94, STS-99
[USA] Horowitz, Scott J.47 d 10:39:22STS-75, STS-82, STS-101, STS-105
[USA] Ross, Jerry L.47 d 05:12:41STS-61B, STS-27, STS-37, STS-55, STS-74, STS-88
[USA] Wisoff, Peter J.K.44 d 08:09:05STS-57, STS-68, STS-81, STS-92
[FRA] Chrétien, Jean-Loup43 d 11:19:07Soyuz T-6, Soyuz TM-7, STS-86
[USA] Thomas, Donald A.43 d 07:12:19STS-65, STS-70, STS-83, STS-94
[USA] Gernhardt, Michael L.43 d 06:01:05STS-69, STS-83, STS-94, STS-104
[USA] Henricks, Terence T.42 d 18:38:34STS-44, STS-55, STS-70, STS-78
[USA] Parazynski, Scott E.42 d 13:09:18STS-66, STS-86, STS-95, STS-100
[CHE] Nicollier, Claude42 d 12:05:32STS-46, STS-61, STS-75, STS-103
[USA] Wilcutt, Terrence W.41 d 00:02:35STS-68, STS-79, STS-89, STS-106
[USA] Duffy, Brian40 d 17:37:41STS-45, STS-57, STS-72, STS-92
[USA] Thornton, Kathryn C.40 d 15:15:18STS-33, STS-49, STS-61, STS-73
[USA] Baker, Michael A.40 d 04:59:09STS-43, STS-52, STS-68, STS-81
[USA] Searfoss, Richard A.39 d 03:18:24STS-58, STS-76, STS-90
[USA] Precourt, Charles J.38 d 19:15:56STS-55, STS-71, STS-84, STS-91
[USA] Godwin, Linda M.38 d 06:13:49STS-37, STS-59, STS-76, STS-108
[USA] Cabana, Robert D.37 d 22:43:39STS-41, STS-53, STS-65, STS-88
[USA] Allen, Andrew M.37 d 16:12:06STS-46, STS-62, STS-75
[RUS] Gubarev, Alexei A.37 d 11:36:15Soyuz 17, Soyuz 28
[USA] Lindsay, Steven W.37 d 08:53:26STS-87, STS-95, STS-104
[USA] Lawrence, Wendy B.37 d 05:23:20STS-67, STS-86, STS-91
[USA] Chiao, Leroy36 d 13:38:23STS-65, STS-72, STS-92
[USA] Gibson, Robert L.36 d 04:18:04STS-41B, STS-61C, STS-27, STS-47, STS-71
[USA] Apt, Jerome35 d 07:11:09STS-37, STS-47, STS-59, STS-79
[USA] McArthur, William S.35 d 02:25:57STS-58, STS-74, STS-92
[USA] Young, John W.34 d 19:42:13Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9
[USA] Casper, John H.34 d 09:54:22STS-36, STS-54, STS-62, STS-77
[USA] Harbaugh, Gregory J.34 d 02:00:34STS-39, STS-54, STS-71, STS-82
[USA] Akers, Thomas D.33 d 22:44:46STS-41, STS-49, STS-61, STS-79
[USA] Oswald, Stephen S.33 d 22:31:51STS-42, STS-56, STS-67
[USA] Richards, Richard N.33 d 21:30:13STS-28, STS-41, STS-50, STS-64
[USA] Kavandi, Janet L.33 d 19:07:22STS-91, STS-99, STS-104
[USA] Weitz, Paul J.33 d 01:13:30Skylab 2, STS-6
[USA] Lee, Mark C.32 d 21:53:57STS-30, STS-47, STS-64, STS-82
[USA] Brandenstein, Daniel C.32 d 21:05:51STS-8, STS-51G, STS-32, STS-49
[USA] Gorie, Dominic L.32 d 20:08:08STS-91, STS-99, STS-108
[USA] Linnehan, Richard M.32 d 19:37:46STS-78, STS-90
[USA] Tanner, Joseph R.32 d 18:08:35STS-66, STS-82, STS-97
[USA] Newman, James H.32 d 11:58:50STS-51, STS-69, STS-88
[USA] Hawley, Steven A.32 d 02:42:45STS-41D, STS-61C, STS-31, STS-82, STS-93
[USA] Hieb, Richard J.31 d 22:35:00STS-39, STS-49, STS-65
[USA] Brand, Vance D.31 d 02:03:52ASTP, STS-5, STS-41B, STS-35
[USA] Jett, Brent W.30 d 22:53:26STS-72, STS-81, STS-97
[USA] Currie, Nancy J.30 d 17:23:46STS-57, STS-70, STS-88
[USA] Barry, Daniel T.30 d 14:26:26STS-72, STS-96, STS-105
[RUS] Gorbatko, Viktor V.30 d 12:48:59Soyuz 7, Soyuz 24, Soyuz 37
[USA] Walker, David M.30 d 04:30:06STS-51A, STS-30, STS-53, STS-69
[USA] Seddon, M. Rhea30 d 02:22:15STS-51D, STS-40, STS-58
[CAN] Garneau, Marc J.30 d 02:01:29STS-41G, STS-77, STS-97
[USA] Nagel, Steven R.30 d 01:36:27STS-51G, STS-61A, STS-37, STS-55
[USA] Ochoa, Ellen L.29 d 23:55:22STS-56, STS-66, STS-96
[USA] Lovell, James A.29 d 19:04:55Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8, Apollo 13
[USA] Low, G. David29 d 18:06:57STS-32, STS-43, STS-57
[USA] Meade, Carl J.29 d 16:14:28STS-38, STS-50, STS-64
[USA] Chilton, Kevin P.29 d 08:23:01STS-49, STS-59, STS-76
[USA] Smith, Steven L.29 d 04:34:52STS-68, STS-82, STS-103
[USA] Lopez-Alegria, Michael E.28 d 19:35:02STS-73, STS-92
[RUS] Volkov, Vladislav N.28 d 17:03:00Soyuz 7, Soyuz 11
[USA] Bluford, Guion S.28 d 16:35:42STS-8, STS-61A, STS-39, STS-53
[USA] Baker, Ellen S.28 d 14:31:42STS-34, STS-50, STS-71
[USA] Bolden, Charles F.28 d 08:38:44STS-61C, STS-31, STS-45, STS-60
[FRA] Clervoy, Jean-François28 d 03:05:32STS-66, STS-84, STS-103
[USA] Davis, N. Jan28 d 02:06:45STS-47, STS-60, STS-85
[USA] Kerwin, Joseph P.28 d 00:49:48Skylab 2
[USA] Readdy, William F.28 d 00:44:23STS-42, STS-51, STS-79
[USA] Clifford, Michael R.U.27 d 18:25:10STS-53, STS-59, STS-76
[ITA] Guidoni, Umberto27 d 15:10:22STS-75, STS-100
[USA] Thuot, Pierre J.27 d 06:52:41STS-36, STS-49, STS-62
[USA] Covey, Richard O.26 d 21:10:53STS-51I, STS-26, STS-38, STS-61
[USA] Grunsfeld, John M.26 d 20:04:08STS-67, STS-81
[USA] Altman, Scott D.26 d 17:01:00STS-90, STS-106
[USA] Grabe, Ronald J.26 d 03:40:44STS-51J, STS-30, STS-42, STS-57
[FRA] Haignere, Claudie25 d 14:23:28Soyuz TM-24, Soyuz TM-33
[USA] Parise, Ronald A.25 d 14:13:54STS-35, STS-67
[USA] Durrance, Samuel T.25 d 14:13:54STS-35, STS-67
[USA] McMonagle, Donald R.25 d 05:35:10STS-39, STS-54, STS-66
[USA] Curbeam, Robert L.24 d 17:47:02STS-85, STS-98
[USA] Scott, Winston E.24 d 14:34:45STS-72, STS-87
[USA] Gemar, Charles D.24 d 05:38:42STS-38, STS-48, STS-62
[RUS] Dobrovol'sky, Georgiy T.23 d 18:22:00Soyuz 11
[RUS] Patsayev, Viktor I.23 d 18:22:00Soyuz 11
[USA] Sturckow, Frederick W.23 d 16:31:31STS-88, STS-105
[JPN] Mukai, Chiaki23 d 15:39:27STS-65, STS-95
[USA] Cernan, Eugene A.23 d 14:16:12Gemini 9A, Apollo 10, Apollo 17
[USA] Crippen, Robert L.23 d 13:48:31STS-1, STS-7, STS-41C, STS-41G
[USA] Cameron, Kenneth D.23 d 10:11:47STS-37, STS-56, STS-74
[USA] Runco, Mario22 d 23:10:01STS-44, STS-54, STS-77
[USA] Scott, David R.22 d 18:53:47Gemini 8, Apollo 9, Apollo 15
[USA] Bloomfield, Michael J.22 d 15:18:14STS-86, STS-97
[USA] Collins, Eileen M.22 d 10:37:46STS-63, STS-84, STS-93
[USA] Shaw, Brewster H.22 d 05:52:20STS-9, STS-61B, STS-28
[USA] Sullivan, Kathryn D.22 d 04:49:04STS-41G, STS-31, STS-45
[USA] Leestma, David C.22 d 04:33:06STS-41G, STS-28, STS-45
[JPN] Wakata, Koichi21 d 19:43:22STS-72, STS-92
[RUS] Nikolayev, Andriyan G.21 d 15:21:00Vostok 3, Soyuz 9
[USA] Reilly, James F.21 d 14:21:50STS-89, STS-104
[USA] Mattingly, Thomas K.21 d 04:34:10Apollo 16, STS-4, STS-51C
[USA] Stafford, Thomas P.21 d 03:44:00Gemini 6A, Gemini 9A, Apollo 10, ASTP
[USA] Noriega, Carlos I.21 d 01:17:20STS-84, STS-97
[USA] Coleman, Catherine G.20 d 20:41:56STS-73, STS-93
[USA] Robinson, Stephen K.20 d 18:11:25STS-85, STS-95
[RUS] Bykovsky, Valery F.20 d 17:48:23Vostok 5, Soyuz 22, Soyuz 31
[RUS] Makarov, Oleg G.20 d 17:43:40Soyuz 12, Soyuz 18A, Soyuz 27, Soyuz T-3
[FRA] Eyharts, Léopold20 d 16:35:38Soyuz TM-27
[USA] Hilmers, David C.20 d 14:17:56STS-51J, STS-26, STS-36, STS-42
[USA] Buchli, James F.20 d 10:24:38STS-51C, STS-61A, STS-29, STS-48
[USA] Gutierrez, Sidney M.20 d 08:03:50STS-40, STS-59
[USA] Hartsfield, Henry W.20 d 02:50:37STS-4, STS-41D, STS-61A
[USA] Lounge, John M.20 d 02:23:00STS-51I, STS-26, STS-35
[CAN] Hadfield, Chris A.20 d 02:00:44STS-74, STS-100
[RUS] Baturin, Yuri M.20 d 00:43:30Soyuz TM-28, Soyuz TM-32
[USA] Lu, Edward T.20 d 00:30:57STS-84, STS-106
[USA] Walker, Charles D.19 d 21:56:16STS-41D, STS-51D, STS-61B
[USA] Borman, Frank19 d 21:35:43Gemini 7, Apollo 8
[RUS] Savitskaya, Svetlana Ye.19 d 17:07:00Soyuz T-7, Soyuz T-12
[DEU] Ewald, Reinhold19 d 16:34:46Soyuz TM-25
[USA] Linteris, Gregory T.19 d 14:57:13STS-83, STS-94
[USA] Crouch, Roger K.19 d 14:57:13STS-83, STS-94
[USA] Still, Susan L.19 d 14:57:13STS-83, STS-94
[USA] Coats, Michael L.19 d 07:57:15STS-41D, STS-29, STS-39
[USA] Parker, Robert A.19 d 06:52:30STS-9, STS-35
[USA] Hammond, L. Blaine19 d 06:12:18STS-39, STS-64
[USA] Lichtenberg, Byron K.19 d 05:56:48STS-9, STS-45
[JPN] Mohri, Mamoru19 d 04:09:07STS-47, STS-99
[USA] Gregory, Frederick D.18 d 23:06:14STS-51B, STS-33, STS-44
[USA] Weber, Mary E.18 d 18:29:12STS-70, STS-101
[RUS] Kubasov, Valery N.18 d 17:59:37Soyuz 6, Soyuz 19, Soyuz 36
[FRA] Tognini, Michel18 d 17:45:49Soyuz TM-15, STS-93
[RUS] Popovich, Pavel R.18 d 16:26:27Vostok 4, Soyuz 14
[USA] Harris, Bernard A.18 d 06:08:15STS-55, STS-63
[USA] Veach, Charles L.18 d 04:18:35STS-39, STS-52
[USA] Hauck, Frederick H.18 d 03:09:06STS-7, STS-51A, STS-26
[RUS] Glazkov, Yuri N.17 d 17:26:00Soyuz 24
[USA] Sega, Ronald M.17 d 12:25:15STS-60, STS-76
[USA] Nelson, George D.17 d 02:44:09STS-41C, STS-61C, STS-26
[USA] Brady, Charles E.16 d 21:47:47STS-78
[CAN] Thirsk, Robert B.16 d 21:47:47STS-78
[FRA] Favier, Jean-Jacques16 d 21:47:47STS-78
[USA] Creighton, John O.16 d 20:24:48STS-51G, STS-36, STS-48
[USA] Ashby, Jeffrey S.16 d 20:19:35STS-93, STS-100
[USA] Gregory, William G.16 d 15:08:47STS-67
[USA] Shriver, Loren J.16 d 02:04:32STS-51C, STS-31, STS-46
[USA] Bobko, Karol J.16 d 02:03:43STS-6, STS-51D, STS-51J
[USA] O'Connor, Bryan D.15 d 23:19:09STS-61B, STS-40
[USA] Fullerton, C. Gordon15 d 22:50:12STS-3, STS-51F
[USA] Leslie, Fred W.15 d 21:52:21STS-73
[USA] Sacco, Albert15 d 21:52:21STS-73
[CAN] Williams, Dafydd R.15 d 21:49:59STS-90
[USA] Hire, Kathryn P.15 d 21:49:59STS-90
[USA] Buckey, Jay C.15 d 21:49:59STS-90
[USA] Pawelczyk, James A.15 d 21:49:59STS-90
[ITA] Cheli, Maurizio15 d 17:40:22STS-75
[RUS] Artyukhin, Yuri P.15 d 17:30:00Soyuz 14
[USA] Chawla, Kalpana15 d 16:34:04STS-87
[JPN] Doi, Takao15 d 16:34:04STS-87
[UKR] Kadenyuk, Leonid K.15 d 16:34:04STS-87
[USA] Mullane, Richard M.14 d 20:20:03STS-41D, STS-27, STS-36
[USA] Ride, Sally K.14 d 07:47:32STS-7, STS-41G
[USA] McDivitt, James A.14 d 02:57:06Gemini 4, Apollo 9
[USA] van Hoften, James D.14 d 01:57:49STS-41C, STS-51I
[USA] Bagian, James P.14 d 01:53:10STS-29, STS-40
[USA] Gardner, Dale A.14 d 00:53:39STS-8, STS-51A
[USA] Fettman, Martin J.14 d 00:12:32STS-58
[USA] Adamson, James C.13 d 22:21:33STS-28, STS-43
[USA] Trinh, Eugene H.13 d 19:30:04STS-50
[USA] DeLucas, Lawrence J.13 d 19:30:04STS-50
[USA] Reightler, Kenneth S.13 d 15:36:56STS-48, STS-60
[USA] Gardner, Guy S.13 d 08:10:44STS-27, STS-35
[USA] Fabian, John M.13 d 04:02:51STS-7, STS-51G
[USA] Gordon, Richard F.13 d 03:53:32Gemini 11, Apollo 12
[USA] Allen, Joseph P.13 d 01:59:22STS-5, STS-51A
[USA] Thornton, William E.13 d 01:17:29STS-8, STS-51B
[USA] McCandless, Bruce13 d 00:32:01STS-41B, STS-31
[USA] Melnick, Bruce E.12 d 23:27:42STS-41, STS-49
[USA] Melroy, Pamela A.12 d 21:42:41STS-92
[USA] Polansky, Mark L.12 d 21:20:03STS-98
[USA] Richards, Paul W.12 d 19:49:33STS-102
[USA] Kelly, James M.12 d 19:49:33STS-102
[USA] Hobaugh, Charles O.12 d 18:34:56STS-104
[USA] Schmitt, Harrison H.12 d 13:51:59Apollo 17
[USA] Evans, Ronald E.12 d 13:51:59Apollo 17
[USA] Schirra, Walter M.12 d 07:13:33Mercury 8, Gemini 6A, Apollo 7
[USA] Worden, Alfred M.12 d 07:11:53Apollo 15
[USA] Irwin, James B.12 d 07:11:53Apollo 15
[USA] Overmyer, Robert F.12 d 02:23:12STS-5, STS-51B
[USA] Aldrin, Edwin E.12 d 01:53:06Gemini 12, Apollo 11
[USA] Stewart, Robert L.12 d 01:00:33STS-41B, STS-51J
[USA] Williams, Donald E.11 d 23:34:44STS-51D, STS-34
[RUS] Lonchakov, Yuri V.11 d 21:30:00STS-100
[USA] Phillips, John L.11 d 21:30:00STS-100
[USA] Forrester, Patrick G.11 d 21:12:44STS-105
[CAN] Tryggvason, Bjarni V.11 d 20:26:59STS-85
[RUS] Aksyonov, Vladimir V.11 d 20:11:47Soyuz 22, Soyuz T-2
[RUS] Malyshev, Yuri V.11 d 19:59:36Soyuz T-2, Soyuz T-11
[USA] Tani, Daniel M.11 d 19:35:42STS-108
[USA] Kelly, Mark E.11 d 19:35:42STS-108
[RUS] Volk, Igor P.11 d 19:14:36Soyuz T-12
[DEU] Thiele, Gerhard11 d 05:38:43STS-99
[USA] Collins, Michael11 d 02:05:14Gemini 10, Apollo 11
[USA] Duke, Charles M.11 d 01:51:05Apollo 16
[USA] Cleave, Mary L.10 d 22:01:16STS-61B, STS-30
[RUS] Filipchenko, Anatoly V.10 d 21:05:00Soyuz 7, Soyuz 16
[USA] Cunningham, R. Walter10 d 20:08:58Apollo 7
[USA] Eisele, Donn F.10 d 20:08:58Apollo 7
[USA] Burbank, Daniel C.10 d 19:11:01STS-106
[RUS] Morukov, Boris V.10 d 19:11:01STS-106
[USA] Mastracchio, Richard A.10 d 19:11:01STS-106
[USA] Brown, Mark N.10 d 09:27:42STS-28, STS-48
[USA] Schweickart, Russell L.10 d 01:00:54Apollo 9
[DEU] Walter, Ulrich9 d 23:40:00STS-55
[DEU] Schlegel, Hans W.9 d 23:40:00STS-55
[RUS] Shatalov, Vladimir A.9 d 21:57:00Soyuz 4, Soyuz 8, Soyuz 10
[USA] Springer, Robert C.9 d 21:33:17STS-29, STS-38
[RUS] Rukavishnikov, Nikolay N.9 d 21:11:06Soyuz 10, Soyuz 16, Soyuz 33
[CAN] MacLean, Steven G.9 d 20:56:14STS-52
[BGR] Aleksandrov, Aleksandr Pan.9 d 20:10:19Soyuz TM-5
[USA] Williams, Jeffrey N.9 d 20:09:07STS-101
[RUS] Kozeyev, Konstantin M.9 d 19:59:51Soyuz TM-33
[CAN] Payette, Julie9 d 19:13:01STS-96
[RUS] Tokarev, Valery I.9 d 19:13:01STS-96
[USA] Husband, Rick D.9 d 19:13:01STS-96
[USA] Cooper, L. Gordon9 d 09:16:03Mercury 9, Gemini 5
[USA] Engle, Joseph H.9 d 08:30:54STS-2, STS-51I
[USA] Glenn, John H.9 d 02:39:49Mercury 6, STS-95
[USA] Gaffney, Francis A.9 d 02:14:20STS-40
[USA] Hughes-Fulford, Millie E.9 d 02:14:20STS-40
[USA] Slayton, Donald K.9 d 01:28:24ASTP
[USA] Shepard, Alan B.9 d 00:16:57Mercury 3, Apollo 14
[USA] Mitchell, Edgar D.9 d 00:01:57Apollo 14
[USA] Roosa, Stuart A.9 d 00:01:57Apollo 14
[RUS] Yeliseyev, Alexey S.8 d 22:22:00Soyuz 5, Soyuz 8, Soyuz 10
[BEL] Frimout, Dirk D.8 d 22:09:25STS-45
[ESP] Duque, Pedro F.8 d 21:44:26STS-95
[AFG] Ahad Mohmand, Abdul8 d 20:26:27Soyuz TM-6
[RUS] Sharipov, Salikhan Sh.8 d 19:46:54STS-89
[USA] Anderson, Michael P.8 d 19:46:54STS-89
[USA] Edwards, Joe F.8 d 19:46:54STS-89
[USA] Armstrong, Neil A.8 d 13:59:35Gemini 8, Apollo 11
[USA] Truly, Richard H.8 d 07:21:55STS-2, STS-8
[USA] McBride, Jon A.8 d 05:23:33STS-41G
[USA] Scully-Power, Paul D.8 d 05:23:33STS-41G
[USA] Tito, Dennis8 d 05:03:40Soyuz TM-32
[CAN] Bondar, Roberta L.8 d 01:14:45STS-42
[USA] Fisher, Anna L.7 d 23:44:56STS-51A
[USA] McNair, Ronald E.7 d 23:17:06STS-41B, STS-51L
[ITA] Malerba, Franco7 d 23:15:03STS-46
[USA] Kelly, Scott J.7 d 23:11:34STS-103
[SYR] Faris, Muhammed A.7 d 23:04:55Soyuz TM-3
[USA] Acton, Loren W.7 d 22:45:26STS-51F
[USA] Henize, Karl G.7 d 22:45:26STS-51F
[USA] Bridges, Roy D.7 d 22:45:26STS-51F
[USA] England, Anthony W.7 d 22:45:26STS-51F
[USA] Bartoe, John-David F.7 d 22:45:26STS-51F
[USA] Jemison, Mae C.7 d 22:30:24STS-47
[CZE] Remek, Vladimír7 d 22:16:30Soyuz 28
[KAZ] Aubakirov, Toktar O.7 d 22:12:39Soyuz TM-13
[AUT] Viehböck, Franz7 d 22:12:39Soyuz TM-13
[POL] Hermaszewski, Miroslaw7 d 22:02:59Soyuz 30
[RUS] Levchenko, Anatoly S.7 d 21:58:12Soyuz TM-4
[DEU] Flade, Klaus-Dietrich7 d 21:56:52Soyuz TM-14
[SVK] Bella, Ivan7 d 21:56:12Soyuz TM-29
[JPN] Akiyama, Toyohiro7 d 21:54:40Soyuz TM-11
[IND] Sharma, Rakesh7 d 21:40:06Soyuz T-11
[GBR] Sharman, Helen P.7 d 21:13:45Soyuz TM-12
[DEU] Jähn, Sigmund7 d 20:49:04Soyuz 31
[HUN] Farkas, Bertalan7 d 20:46:46Soyuz 36
[CUB] Tamayo Méndez, Arnaldo7 d 20:43:24Soyuz 38
[MNG] Gurragcha, Judgerdemidiyin7 d 20:42:03Soyuz 39
[VNH] Pham Tuân7 d 20:41:59Soyuz 37
[ROM] Prunariu, Dumitru D.7 d 20:41:52Soyuz 40
[USA] Fisher, William F.7 d 02:17:42STS-51I
[FRA] Baudry, Patrick7 d 01:38:52STS-51G
[SAU] Al-Saud, Salman Abdel Aziz7 d 01:38:52STS-51G
[DEU] Furrer, Reinhard7 d 00:44:51STS-61A
[NLD] Ockels, Wubbo J.7 d 00:44:51STS-61A
[DEU] Messerschmid, Ernst7 d 00:44:51STS-61A
[RUS] Leonov, Alexei A.7 d 00:33:08Voskhod 2, Soyuz 19
[USA] Wang, Taylor G.7 d 00:08:46STS-51B
[USA] van den Berg, Lodewijk7 d 00:08:46STS-51B
[USA] Lind, Don L.7 d 00:08:46STS-51B
[USA] Griggs, S. David6 d 23:55:23STS-51D
[USA] Garn, E. Jacob6 d 23:55:23STS-51D
[USA] Scobee, Francis R.6 d 23:41:18STS-41C, STS-51L
[USA] Hart, Terry J.6 d 23:40:07STS-41C
[USA] Hennen, Thomas J.6 d 22:50:42STS-44
[MEX] Neri Vela, Rudolfo6 d 21:04:49STS-61B
[USA] Spring, Sherwood C.6 d 21:04:49STS-61B
[USA] Anders, William A.6 d 03:00:42Apollo 8
[USA] Cenker, Robert J.6 d 02:03:51STS-61C
[USA] Nelson, C. William6 d 02:03:51STS-61C
[USA] Resnik, Judith A.6 d 00:57:15STS-41D, STS-51L
[USA] Haise, Fred W.5 d 22:54:41Apollo 13
[USA] Swigert, John L.5 d 22:54:41Apollo 13
[USA] Lenoir, William B.5 d 02:14:26STS-5
[USA] Peterson, Donald H.5 d 00:23:42STS-6
[USA] Carter, Manley L.5 d 00:06:46STS-33
[USA] McCulley, Michael J.4 d 23:39:21STS-34
[RUS] Shonin, Georgiy S.4 d 22:42:00Soyuz 6
[USA] White, Edward H.4 d 01:56:12Gemini 4
[USA] Pailes, William A.4 d 01:44:38STS-51J
[RUS] Beregovoy, Georgiy T.3 d 22:51:00Soyuz 3
[USA] Onizuka, Ellison S.3 d 01:34:34STS-51C, STS-51L
[USA] Payton, Gary E.3 d 01:33:23STS-51C
[RUS] Tereshkova, Valentina V.2 d 22:50:08Vostok 6
[RUS] Komarov, Vladimir M.2 d 03:05:03Voskhod, Soyuz 1
[RUS] Sarafanov, Gennady V.2 d 00:12:00Soyuz 15
[RUS] Dyomin, Lev S.2 d 00:12:00Soyuz 15
[RUS] Rozhdestvensky, Valery I.2 d 00:06:00Soyuz 23
[RUS] Zudov, Vyacheslav D.2 d 00:06:00Soyuz 23
[RUS] Khrunov, Yevgeny V.1 d 23:46:00Soyuz 5
[RUS] Lazarev, Vasily A.1 d 23:37:00Soyuz 12, Soyuz 18A
[BGR] Ivanov, Georgi1 d 23:01:06Soyuz 33
[RUS] Belyaev, Pavel I.1 d 02:02:17Voskhod 2
[RUS] Titov, Gherman S.1 d 01:18:00Vostok 2
[RUS] Feoktistov, Konstantin P.1 d 00:17:03Voskhod
[RUS] Yegorov, Boris B.1 d 00:17:03Voskhod
[USA] Grissom, Virgil I.0 d 05:08:51Mercury 4, Gemini 3
[USA] Carpenter, M. Scott0 d 04:56:05Mercury 7
[RUS] Gagarin, Yuri A.0 d 01:48:00Vostok 1
[USA] Jarvis, Gregory B.0 d 00:01:11STS-51L
[USA] Smith, Michael J.0 d 00:01:11STS-51L
[USA] McAuliffe, S. Christa0 d 00:01:11STS-51L